Повече от 50 години МЦ-Баухеми: от местна немска компания към глобален играч

Кратка история на МЦ

През 1961г. Хайнрих В. Мюлер (* 1915 / †2010 г.) основава компанията в Есен, част от Рурската област. През 1963 г. той построява завод за производство на добавки за бетони и разтвори в Ботроп, съседен на Есен град. През следващите години компанията става все по-силна и стабилна. През 70-те години на миналия век, МЦ разпространява дейността си в цяла Западна Германия. Разширяване извън границите на Германия започва през 1970 г. с основаването на дъщерна компания във Франция.

Разпространение в Европа и отвъд океана

Когато синовете на основателя на компанията - д-р инж. Клаус-M. Мюлер и д-р Бертрам Р. Мюлер (* 1952 / † 2012 г.) - се присъединяват към фирмата, дейността на МЦ-Баухеми в Европа се разширява постепенно. Веднъж установена в Ирландия, нашата дъщерна компания управлява процеса по създаване на множество филиали в рамките на Европа от средата на 80-те, като през януари 1985 г., МЦ основава първата си компания извън Европа в Ню Бомбай, Индия, като база за бъдещо развитие на Азиатския пазар.

След падането на Желязната завеса

След политическите промени, които настъпиха в Източна Европа и обединението на Германия, МЦ започва изграждането на търговски и дистрибуторски организации в Източна Германия през 1990, а в следващите години основава местни търговски компании и производствени съоръжения в други държави от бившия Източен блок. До 1999 г., например, компанията създава свое дъщерно дружество в Словакия. По същото време, бизнесът се разпространява също и в Централна и Западна Европа.

Интернационализацията продължава

От началото на новото хилядолетие, МЦ продължава своето развитие по посока на
интернационализацията: МЦ Бразилия бе формирана като регионална производствена база, обслужваща Южна Америка, докато МЦ-Тайван е създадена, за да участва в един от най-големите строителни проекти, осъществявани някога в Тайван – високоскоростна ЖП линия. В средата на 2012 г. се основава МЦ-Баухеми в Гвинея, поставяйки по този начин отпечатък и върху нарастващия пазар на Западна Африка.

От местна германска компания до глобален играч: от 25 до над 2500 служители

Днес семейната компанията, която започва живота си през 1961 г. с 25 служители и разполагайки в момента с над 2500, е един от водещите международни производители на химично модифицирани строителни продукти и технологии. МЦ изследва, разработва и произвежда специализирани строителни материали и продуктови системи както за ново строителство, така и за възстановяване на конструкции, сгради и съоръжения от всякакъв вид и оперира в повече от 40 страни по целия свят – от Южна Америка и Европа, през Близкия Изток и Африка до Югоизточна Азия.