MC-Bauchemie. Be sure. Build sure.

МЦ за Бетонната Индустрия

Подобряваме бетона във всяко отношение

Партнирайки си с нас архитекти, строители, проектанти и производители на транспортен бетон, бетонови елементи или бетонови изделия, се възползват от високото качество на нашите добавки за бетони и разтвори, кюринг агенти, кофражни масла и системи за бетонова козметика.

Помагаме на нашите партньори във всяко отношение – с техническа помощ при разработката на рецептурни състави за бетон,  предварителни лабораторни опити, производствени тестове, дори чрез екосъобразна доставка на нашите добавки посредством цистерни. С нашите съвременни системни решения, съобразени с всеки конкретен набор от изисквания, ние гарантираме подобрения в качеството и производството на бетон и бетонови елементи и изделия, както и опростяване на процесите на използване, обработката и грижите. 

Цялостна гама от продукти за производството на бетон

Ранната и крайна якост, консистенция, устойчивост, обработваемост и лесно полагане – с нашите добавки, характеристиките на бетонът може да се регулират изключително прецизно от Вас. Нашите продукти за грижи на пресния бетон (кюринг агенти) го защитават от изсушаване, докато кофражните масла гарантират, че бетонът може да бъде оптимално отделен от кофража, като се получава видим бетон с отлична повърхност. А в случай, че въпреки всичко се получат нарушения в бетоновата повърхност, предлагаме богат асортимент от козметиращи бетона продукти, с които ефективно да се ремонтират засегнатите участъци, оставяйки безупречена, напълно съвпадаща с повърхността на останалия бетон обработена повърхност.По този начин правим бетона по-добър във всяко едно отношение: осигуряваме производителите на транспортен бетон, бетонови елементи и бетонови изделия продукти с възможно най-високо качество и безупречна надеждност, като предоставяме възможност на архитекти и проектанти за икономически ефективно строителство, отговарящо на най-високи стандарти.

С каквото и да сте свързан при производството на бетона и неговото използване, може да  разчитате на компетентността и опита на нашите специалисти, които да отговорят на нуждите Ви така, че да сте сигурни относно успехът на Вашия проект във всяко едно отношение.

Нашите продуктови групи

Добавки

Бетонова козметика

Продукти за строителния обект