"MC-Bauchemie [Install Adobe Flash Player to view Flash Animation]"

МЦ за Инфраструктурата и Индустрията

Надеждни системи за възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции

Строителството и ремонтът на мостове, тунели, многоетажни паркинги, летища, пристанищни съоръжения и дори канализационни колектори са обикновено комплексни и сложни начинания. Такива проекти имат огромно значение за развитието на страната и затова често се извършват при голямо обществено внимание.

Дори дребни неточности или грешки могат да доведат до скъпо струващи последствия, да повлияят негативно върху нечия репутация, а  в крайни случаи, дори да застрашат живота на хората. Ето защо осигуряването на стабилност, устойчивост и дълготрайност на такива съоръжения е от изключително значение.  Дали е необходимо възстановяване на бетона, полагане на защитно покритие, инжектиране с цел хидроизолиране или уплътняване на фуги, ние предлагаме на проектанти, архитекти, строители и отговорните държавни организации, иновативни продуктови системи, като осигуряваме уникално ниво на обслужване и техническа помощ. 

Индивидуални решения за промишлеността

Същото важи и за нашите индустриални клиенти. За тях предлагаме разнообразни и индивидуални решения, които в най-голяма степен да удовлетворят специфичните изисквания на всеки проект. От високо устойчиви на химични и механични въздействия , WHG ( немски закон за водните ресурси) съвместими индустриални подови покрития за химическата промишленост, до проводими подови системи при производството на електронни компоненти, или системи за ремонт и защита с висока плътност за сепаратори и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Въпреки това, един добър продукт не е достатъчен, за да се гарантира крайния успех. Професионалното изпълнение е също толкова важно. Така че ние редовно обучаваме апликатори за правилно използване на продуктови ни системи. Освен това, нашите опитни служители осигуряват техническа помощ на проектанти, архитекти и строители, както във фазата на самото проектиране, така и по време на изпълнението на обекта, като са рамо до рамо с тях, до реализацията на проекта. 

Така че извлечете максимума от дългогодишния ни опит и компетентност. Нашата техническа помощ ще бъде съобразена със специфичните Ви изисквания така, че да осигурим не само успеха на проекта, но и Вашето спокойствие и сигурност.  

Нашите продуктови групи

Възстановяване на бетон

Системи за защита повърхността на бетона

Подови покрития

Инженционни системи

Уплътняване на фуги

Реставрация на сгради

Продукти за строителния обект

Подземна инфраструктура – ombran