Добавки

Добавки МЦ

Независимо дали става въпрос за производството на транспортен бетон, бетонови елементи или изделия, МЦ предлага добавки за бетон, подходящи за съответния случай. Забавители и пластификатори от групата Powerflow и Techniflow съдействат за доставката на транспортния бетон с необходимата консистенция до обекта, както и последващо развитие на желаната якост. При производството на готови стоманобетонни елементи, високотехнологичните супер-пластификатори от групата Powerflow играят важна роля за постигането на по-ефективното производство.

Преглед на нашите продуктови системи:

  • Суперпластификатор / Пластификатор
  • Пластификатор за бетон
  • Добавъчни продукти за бетон
  • Забавител за бетон