Възстановяване на бетони

Solution_concrete_repair

Със системите на МЦ за възстановяване на бетони ще се справите с всякакви предизвикателства! 

От репрофилиране до конструктивно укрепване и до възстановяване или дори увеличаване класа на пожаро-устойчивост, от възстановяване на носимоспособността на конструктивни елементи до катодна защита от корозия – всичко е възможно.

Преглед на нашите продуктови системи:
  • Защита от корозия
  • Адхезионен слой
  • Бетонозаместващи системи
  • Конструктивно усилване
  • Фини шпакловки и разтвори 
  • Покритие на минерална основа
  • Покрития за питейни води 
  • Минерални системи за защита на бетона 
  • Високоякостен разтвор за замазки