Подови системи

Подови системи

Изискванията за подoвите покрития са толкова разнообразни, колкото самите приложения на една сграда. За да се осигури дълготрайна защита на един под, системата за подовото покритие трябва да бъде в съответствие с конкретните изисквания. В допълнение, околната среда и здравето са от все по-голяма важност при проектирането и реализацията на проекти.

Преглед на нашите продуктови системи:
 • Покритие за балкони
 • Покритие за паркинги
 • Проводящо покритие
 • Дизайнерски подове
 • Грунд
 • Бързи системи
 • Разтвори за ремонт 
 • Запечатващи лакове
 • Стандартно покритие
 • Опресняване на подови покрития 
 • Системи за ХВП
 • Системи за промишлени отпадъчни води
 • Системи с висока комбинирана устойчивост
 • Системи с висока химическа устойчивост 
 • Системи с висока термична устойчивост 
 • WHG-системи