Инжекционни системи

Инжекционни системи

Инжекционните технологии са интелигентно решение за множество предизвикателства в строителството. МЦ притежава know-how, опита и технологията за предоставяне на специфични инжекционни системи при строителство на нови и ремонт на съществуващи сгради и съоръжения. 

Преглед на нашите продуктови системи:

  • Инжекционни продукти
  • Продукти за свързване на баласт
  • Оборудване за инжектиране
  • Помпи