Продукти за строителните обекти

Продукти за строителните обекти МЦ
Продуктите за грижа на прясно положените бетони ги предпазват от външни въздействия, като по този начин предотвратяват съсъхването и получаването на пукнатини. При видимите бетони, естетическият аспект е от основно значение. В този случай използването на правилното кофражно масло е ключът към високо качество. Продуктите от групата Ortolan гарантират чистото и безпроблемно декофриране , особено в критичните зони, като ръбове и ъгли.

Преглед на нашите продуктови системи:

 • Кофражни масла
 • Грижи за бетон 
 • Подливки
 • Бетонова козметика
 • Залепващ разтвор
 • Бърз разтвор
 • Бърз репарационен разтвор 
 • Фугиращ разтвор за паважи 
 • Допълнителни полимерни продукти
 • Ускорител за строителни разтвори
 • Почистващи средства
 • Агент за защита на миксери
 • Хидрофобен импрегнатор
 • Еластични фугопълнители