Защитни системи за бетон

Защитни системи за бетон

Целта на системите за защита на бетонови повърхности, е да ги предпазва от агресивни външни въздействия. Водоплътните и устойчиви на факторите на околната среда защитни системи от МЦ с висока устойчивост на CO2, не само осигуряват надеждна защита на бетоните, а и ги предпазват от замърсявания и грозните графити. Уникалните технически характеристики са комбинирани от трайно добър външен вид. 

Преглед на нашите продуктови системи:

 • Твърди защитни покрития
 • Еластични защитни покрития
 • Полимер-циментови покрития
 • Хидрофобни агенти
 • Хидрофобни импрегнатори
 • Системи за защита от графити
 • Отстраняване на графити
 • Грижи за пресни бетони и дългосрочна защита
 • Полиуретанов залепващ разтвор
 • Грунд
 • CFK-ленти и платна