Подземна инфраструктура - ombran

Подземна инфраструктура - ombran

Отделът ombran на МЦ-Баухеми екслузивно предлага решения в областта на защитата и рехабилитацията на подземната инфраструктура – особено канализационни колектори и ревизионни шахти. Цялостните решения от ombran включват системи за помпени станции, кало-, масло-уловители, сепаратори и др. Тяхната устойчивост и икономическа ефективност напълно отговарят на изискванията на ВиК операторите, инженери и апликатори. 

Преглед на нашите продуктови системи:
  • Рехабилитация на ревизионни шахти и канализационни колектори
  • Рехабилитация на сепаратори
  • Спиране на течове и хидроизолиране
  • Роботизирани системи и други продукти
  • Системи за безизкопни технологии