Бърза индустриална подова система за един уикенд

MC-Floor-Screed

Правец, 10.08.2017. МЦ-Баухеми разработи нова индустриална система под наименованието MC-Floor Screed. С нея, подове в производствени помещения, складове и товаро-разтоварни зони, включително с трафик на товарни автомобили, могат да бъдат ремонтирани само за един ден. А само след още един или два дни, са отново готови да поемат пешеходен трафик или трафик на тежкотоварна техника. MC-Floor Screed е много подходяща система за бърза рехабилитация на индустриални подове, изложени на силно износване, благодарение на своето бързо втвърдяване и висока устойчивост. Ето защо е идеална за използване в рамките на един уикенд. MC-Floor Screed се използва при необходимост от подобни ремонти, като се намаляват значително разходите, генерирани при неработещо производство.

Новата индустриална подова система MC-Floor Screed се състои от адхезионната емулсия MC-Floor Screed BS, саморазливния циментов под MC-Floor Screed 10 и бързо реагиращия специален под MC-Floor Screed 25. 

MC-Floor Screed 10 за ремонт на разрушени, подложени на високо натоварване и износване бетонни индустриални подове 

MC-Floor Screed 10 е нов, саморазливен циментов под от МЦ с дебелина на полагане от 10 до 30 mm. Освен това е идеален за бърз ремонт на силно износени индустриални настилки. Еднокомпонентната, лесно-разливна циментова индустриална настилка е лесна за полагане и притежава високи якости, като е устойчива на тежки натоварвания дори при ниски дебелини. Основата трябва да бъде подготвена в съответствие със стандартните изисквания и грундирана с адхезионната емулсия MC-Floor Screed BS. След това MC-Floor Screed 10 се полага прясно в прясно върху грундираната основа и се разстила с подходящо гребло.  

Възможност за нанасяне на допълнителни покрития след само 24 часа и устойчивост на пълно натоварване след само 48 часа

Индустриалната настилка MC-Floor Screed 10 втвърдява без свиване и съсхване, като върху нея може да се ходи само след 2 часа, като последващи покрития от серията MC-DUR могат да се нанасят след 24 часа. За още по-бързи ремонти, за финално покритие може да се иползват продукти от серията MC-Floor TopSpeed, бързото подово покритие от МЦ.

За тази цели, повърхността се грундира с MC-Floor TopSpeed SC и след това, в зависимост от изискванията, се опесъчава със сух кварцоя пясък. Следващато покритие може да се нанесе след около 2 часа. А след само 48 часа, индустриалният под е готов за използване отново. Той набира якост на натиск 20 N/mm² в рамките на един ден, увеличаваща се до 35 N/mm² след седем дни. При протичането на хидратацията, крайната якост на натиск достига 45 N/mm².

MC-Floor Screed 25 за дебелини на слоя между 25 и 70 mm 

Бързореагиращият специален продукт MC-Floor Screed 25 се смесва със сух кварцов пясък със зърнометрия 0 до 8 mm, като получената смес се полага върху грундираната с MC-Floor Screed BS основа. След това се нивелира и заглажда ръчно. MC-Floor Screed 25 е подходящ за ремонт на участъци с дебелини между 25 и 70 mm. Втвърдява бързо без съсъхване, позволявайки пешеходен трафик след около 4 часа. Готов е за последващи покрития след два дни. След три дни набира якост на натиск 35 N/mm², достигаща 45 N/mm² след 28 дни. 

СНИМКИ

Изглед от обект (дясната снимка) Еднокомпонентната, лесно-разливна циментова индустриална настилка MC-Floor Screed 10  е лесна за полагане, като притежава високи якости и е устойчива на тежки  натоварвания дори при ниски дебелини.  Основата трябва да бъде подготвена в съответствие със стандартните изисквания и грундирана с адхезионната емулсия MC-Floor Screed BS. След това MC-Floor Screed 10 се полага прясно в прясно върху грундираната основа и се разстила с подходящо гребло  (лявата снимка)

Снимки: MC-Bauchemie, Germany