МЦ-Баухеми е бенефициент по програма за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Sep 16, 2021

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0309-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,
Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: МЦ-Баухеми ЕООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и  0 лв. национално съфинансиране
Начало: 23.08.2021 г.
Край: 23.11.2021 г.
 

МЦ-Баухеми е бенефициент по програма на ЕС
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123