ПОДОБРЯВАМЕ БЕТОНА ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ

Осигуряваме производителите на транспортен бетон, бетонови елементи и бетонови изделия продукти с възможно най-високо качество и безупречна надеждност, като предоставяме възможност на архитекти и проектанти за икономически ефективно строителство, отговарящо на най-високи стандарти. По този начин правим бетона по-добър във всяко отношение.

СЪЗДАВАМЕ НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ

С нашите съвременни системни решения, съобразени с всеки конкретен набор от изисквания, ние гарантираме подобрения в качеството и производството на бетон и бетонови елементи и изделия, както и опростяване процесите на използване, обработката и грижите на бетона.

С каквото и да сте свързан при производството на бетона и неговото използване, може да разчитате на компетентността и опита на нашите специалисти, които да отговорят на нуждите Ви така, че да сте сигурни относно успехът на Вашия проект във всяко едно отношение.

ЦЯЛОСТНА ГАМА ОТ ПРОДУКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕТОН

Ранната и крайна якост, консистенция, устойчивост, обработваемост и лесно полагане – с нашите добавки, характеристиките на бетонът могат да се контролират изключително прецизно. Нашите продукти за грижи на пресния бетон (кюринг агенти) го защитават от прекомерно изсъхване, докато кофражните масла гарантират, че бетонът може да бъде оптимално отделен от кофража, като се получава видим бетон с отлична повърхност.

А в случай, че въпреки всичко се получат нарушения в бетоновата повърхност, предлагаме богат асортимент от козметиращи бетона продукти, с които ефективно да се ремонтират засегнатите участъци, оставяйки безупречена, напълно съвпадаща с повърхността на останалия бетон обработена повърхност.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123